Sơn Phản Quang là sản phẩm chuyên dụng trong ngành giao thông, chứa các chất tạo màng phản quang (còn gọi là bi phản quang), có tác dụng phản lại ánh sáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *